Högtrycksspolning

Avloppsrören i en fastighet riskerar att med åren täppas igen av fett, smuts, hår och saker som kan fastna. För att ta bort stopp i avloppet, eller förebygga att du får stopp, kan du anlita en spolbil som högtrycksspolar dina avloppsrör. Spolningen sker vanligtvis med ett tryck på upp till 200 bar.

Högtrycksspolning är effektiv och resulterar i att exempelvis fettklumpar och pappersrester som kan orsaka stopp i avloppet snabbt försvinner. Avloppsspolning med högtryck är en miljövänlig metod som inte använder några som helst kemikalier

Ofta kommer ett stopp utan att du som fastighetsägare är beredd på det. Tyvärr sker det ofta på kvällar och helger, då det är många personer hemma i hushållet. Då går det att anlita en jourbil som akut kan rycka ut och avlägsna stoppet vilken dag i veckan och vilken tid på dygnet som helst.

För att undvika de mest akuta utryckningarna kan du förebygga detta genom att vara noggrann med vad du spolar ner i exempelvis diskhon och toaletten. I toaletten ska exempelvis inget annat en toalettpapper spola ner. I diskhon och slasken ska du då långt som möjligt undvika att spola ner matfett av olika slag. Om du gör det ska du vara noggrann med att spola hett varmvatten efteråt, så att fettet inte svalnar och stelnar i avloppet ut från huset.

Skulle du sedan höra ett kluckande ljud från avloppet är det i regel ett första tecken på att det börjar bli stopp. Kontakta en spolbil redan i det skedet, så behöver du inte drabbas akut av något större problem.

Lämna ett svar