Var noga med radonsanering

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den kan ackumuleras till höga nivåer inomhus eftersom det är en luktfri, färglös gas som sprider sig genom luften utan förvarning. Gasen produceras som ett resultat av det naturliga sönderfallet av uran och andra radiumisotoper som finns i jord, sten och vatten.  

Radongas kommer vanligtvis in i hemmet genom sprickor och andra öppningar i grunden och väggarna. När radongas är närvarande fäster den sig vid dammpartiklar och ofta på möbler. 

Då radon kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den inte hanteras snabbt är det viktigt att med jämna mellanrum mäta för att se vilken radonhalt som finns i fastigheten. 

Om radonnivåerna är höga bör du anlita en kvalificerad professionell för att bedöma ditt hem och utföra nödvändiga reparationer och sanering.  

En bra metod för att förebygga radonexponering inuti byggnader är att täta sprickor eller hål för att förhindra att radon läcker in i byggnaden. Tätning av sprickor eller hål kan hjälpa till att minska exponeringen till mycket stor del. 

Om det är så att förekomsten av radon beror på att den kommer från blåbetong i väggarna går detta att åtgärdas effektivt med tät radonduk. Den fästes på väggen och minskar den radonhalt som annars skulle tränga ut. 

Lämna ett svar