Vägledning för att borra brunn

I Sverige borras varje år fler än 30 000 borrhål för vatten- och energibrunnar och för att minimera miljöpåverkan samt motverka skador på kringliggande fastigheter är det viktigt att borrningen utförs på ett korrekt sätt.

Sveriges Geografiska Undersökning (SGU) har tillsammans med Socialstyrelsen, RISE samt organisationerna Geotec, Avanti och Svep tagit fram ”Vägledning för att borra brunn”. Det är en vägledning som ska agera stöd för fastighetsägare, brunnsborrare och tillståndsgivare.

Detta är en uppdatering från tidigare vägledning där nytt innehåll bland annat berör borrning i förorenade områden och vattenskyddsområden samt borrning av större anläggningar.

Ska du borra vattenbrunn är det alltså mycket viktigt att du har koll på de föreskrifter som finns och följer allmänna normer.

Lämna ett svar